فصلنامه ادبی داستانی خوانش

درباره خوانش...

فصلنامه ادبی داستانی خوانش

خط و مشی خوانش...

فصلنامه‌ی ادبی خوانش از اسفند ماه سال 1384 با هدف فراهم آوردن فضایی برای عرضه‌ی دیدگاه‌ها، نظریه‌ها و تئوری‌های نو در حوزه‌ی ادبیات (داستان، شعر، نقد ادبی، فلسفه و جامعه‌شناسی ادبیات) شروع به فعالیت کرده است.

در یک دهه گذشته خط مشی و هدف بنیادین فصلنامه بر حمایت از تفکر و انتشار مطالب ادبی با رویکرد انتقادی و معرفی ادبیات مدرن ایران بوده است.

با توجه به اهداف ذکر شده، تاکید بر چاپ مقالاتی است که در گسترش تفکر انتقادی و در زمینه‌های نقد ادبی و نظریه ادبی کارآمد در پژوهش‌های ادبیات فارسی است تا راه‌گشای پیوند نقد، نظریه‌های جهانی و ادبیات فارسی باشد.


Khanesh magazine...

Khanesh is an independent magazine of contemporary literature. It was founded in 2005