فصلنامه ادبی داستانی خوانش

هیئت تحریریه...

بهناز صالحی
مدیر مسئول، صاحب امتیاز وسردبیر

  بهناز صالحی
  دانلود رزومه
  •  پژوهشگر و منتقد ادبیات معاصر 
  • مدیرمسئول صاحب امتیاز وسردبیر فصلنامه‌ ادبی خوانش
  • مدیر مسول و صاحب امتیاز نشر خوانش

  مقالات

  • بررسی زبان وساختار ادبی داستانهای نجدی
  • مجموعه نگاهی به شعر معاصرکرمان
  • نقدی بر مجموعه شعرهای شاعر محمدحسن مرتجا
  • بررسی زبان شاعرانه نجدی و ساختار داستان "استخری پر از کابوس "

رضا زنگی آبادی
عضو هیئت تحریریه

  رضا زنگی آبادی
  دانلود رزومه
  • داستان‌نویس و فیلم ساز
  • فارغ التحصیل دانشکده میراث فرهنگی تهران 1371
  • رئیس هیئت مدیره کانون داستان‌نویسان کرمان
  • آغاز فعالیت هنری با تاترهای دانش‌آموزی در دوره دبیرستان 

   

  فعالیت داستان‌نویسی

  • مجموعه داستان سفر به سمتی دیگر/ 1377 /انشارات فکر روز/ تهران
  • مجموعه داستان گاه گرازها / 1381/ نشر همراه / تهران
  • رمان شکار کبک / 1390/ نشر چشمه / تهران
  • مجموعه داستان یک روز مناسب برای شنای قورباغه / 1393/ نشر پیدایش / تهران
  • رمان درخت غمگین / آماده‌ی چاپ

  جوایز

  • داستان قبل از تحویل سال از مجموعه گاه گرازها جزو داستان‌های برگزیده گلشیری در سال 1382
  • رمان شکار کبک رمان تقدیر شده جایزه گلشیری در سال 1391
  •  فعالیات‌های مطبوعاتی
  • دبیر تحریریه فصلنامه ادبی خوانش از سال 1385
  • عضو هیئت تحریریه هفت‌نامه بیداری در حال حاضر

مهدی بهرامی
عضو هیئت تحریریه

  مهدی بهرامی
  دانلود رزومه

  متولد هفتم مردادماه پنجاه وهفت

  کارشناس مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی

  داستان نویس: رمان گهواره مردگان - نشر پیدایش 1393

  رمان «هشتِ پیانیست» - آماده چاپ