فصلنامه ادبی داستانی خوانش

فصلنامه ادبی - داستانی خوانش شماره 15

فصلنامه ادبی - داستانی خوانش
یادداشت سردبیر

بارقه های امیدی از راه رسیده که با بیم همراه است. امیدمان علاوه بر بهبود اوضاع بیرونی ادبیات؛ بهبود اوضاع درونی‌اش هم هست، کار کردن به دور از توهمات و حواشی‌های زائد. اما آیا مشکل ادبیات ما همین ملغمه های روزانه‌ی بیرونی است که زمزمه‌اش می‌کنیم؟ یا تنبلی مزمنی که دچارش شده‌ایم. آنهایی هم که کمابیش کار می‌کنند با چاپ یکی دو مجموعه شعر یا داستان، توهم نویسنده یا شاعری شهیر بودن امانشان نمی‌دهد. سمبلکاری‌های زندگی اجتماعی به ادبیات هم راه یافته و آنچه در ادبیات این روزها ساری و جاری است شعرها و داستان‌های تکراری با ایده‌ای مشابه و تعارفات و چاپلوسی‌های بیهوده. انگار ادبیات همان جزیره فراموشی است. همانطور که با تکیه بر شانه‌اش تنهایی‌هایمان را پر و لذت‌هایمان را دو چندان می‌کنیم همان‌قدر هم خوب فراموش می‌کنیم، تمام می‌شویم، سکوت می‌کنیم و رها...

برای خرید نسخه چاپی کلیک کنید...

یادداشت

 • بهناز صالحی

اندیشه

 • ویژهنامه تفسیر، تمثیل، تحلیل/ مقدمه/ شهریار وقفی پور
 • عملکردهای تفسیر، ادبیات پزشکی / ژیل دلوز/ شهریار وقفی پور
 • دیالکتیک تمثیلها، ماتریالیسم تاریخی در آثار بنیامین /جان پارکر/ سعید توانایی
 • از خوب دیدن تا دیدار با ندیدن / شهریار وقفی پور
 • خواب و تفسیرش / یان فیلیپ ریمشما / امیرحسین یلدا

داستان

 • بلاتکلیف / عباس آماده
 • فتیله / عبدالواهاب برهانی
 • روز خاکستری / مهناز رجبی
 • کشک، دق، حرکت آخر / مجتبی شول افشار زاده
 • گربهای در تاریکی / محسن لشکری

ترجمه

 • هاگیر واگیر کلهی درخت / حنیف قریشی / ناتالی چوبینه
 • چهار داستانک / تیتزیا نواسکارپا / اثمار موسوینیا
 • آنجا که باد میآید / پت ویکلی / جلیل جعفری
 • خیابان اچ مانت / ای.ال.دکتروف / اکرم پدرامنیا
 • قطار، دریاچه، پل / برت لات / کیهان بهمنی

نقد داستان

 • گردنبند شهرزاد یا فیتیشیسم پست مدرن؟ / مهدی بهرامی / علی بهرامی
 • هبوط به دوزخ / رابرت بری / رضا کلانی
 • گفتگو با امین برجسته

مقال

 • تاریخگرایی نو / دیوید کارتر / حسن شهابی
 • نقد شعر ایدههایی در باب وضعیت انتزاعی شعر در ایران / علی سطوتی قلعه
 • گذر از ناخودآگاه زبان یا من بیرون از خطاب به پروانهها ایستادهام / شاهین باوی

شعر

 • رزا جمالی / سپیده جدیری / عباس حبیبی بدرآبادی / شهین خسروی نژاد / احسام سلطانی
 • قارن سوادکوهی / عباس صفاری / فرینوش عسکری - هرمز علیپور / حسین فاضلی / محمد قائمی
 • فرهاد کریمی / مینا میرصادقی / داریوش معمار / فریاد ناصری / علیرضا نوری / مهدی وزیربانی

ویژه شعر دهه‌ی هفتاد

 • گفتگو با محمد آزرم، مهرداد فلاح، مهرنوش قربانعلی / علی حسن زاده

ویژه نامه ژیژک

 • فلسفه مکالمه نیست / اسلاوی ژیژک / رضا زنگی آبادی، مازیار نیستانی
 • حقوق بشر در تخم مرغ شکلاتی / اسلاوی ژیژک / آرتیمیس کیانی
 • تاریخ علیه تاریخگرایی / اسلاوی ژیژک / لیوبلیانا اسلوونی / احمد حسینی
 • الهیات مدرنیته / سیاوش جمادی