فصلنامه ادبی داستانی خوانش

فصلنامه ادبی - داستانی خوانش شماره 19

فصلنامه ادبی - داستانی خوانش
یادداشت سردبیر

مطالب اين شماره فصلنامه خوانش با يادداشتي آغاز مي‌شود و در ادامه پرونده‌ مفصلي در باره نشر چشمه و حواشي آن دارد. که شامل اين مطالب است:

 • مقاله‌اي تحليلي و مفصل از محمد بهرامي به عنوان «از پرسه در تهران تا سکونت در طويله‌هاي شمس‌آباد» در اين مقاله محمد بهرامي با نگاهي تحليلي پرفروش‌هاي نشر چشمه را بررسي مي‌کند. در ادامه اين پرونده هم اين گفتگو در خصوص نشر چشمه به چاپ رسيده است:  گفت وگو با بهرنگ کياييان مدير دفتر انتشارات «نشرچشمه» 
 • سئوالاتي در مورد حواشي و متن نشر چشمه با مهدي يزداني خرم سرويراستار نشر چشمه 
 • گفت وگو با يوسف انصاري

بخش‌هاي ديگر اين شماره شماره نيز به اين ترتيب است: 

 • شعر  

مسعود احمدي / مزدک پنجه‌اي/ شاهين شيرزادي/ ميناميرصادقي /  احسام سلطاني

آن سکستون / ترجمه مينا ميرصادقي

عصر متوسط‌ها و زيرمتوسط‌ها و شعر امروز ما /گفتگو با مسعود احمدي

 • داستان

1. آخرين تلاش من براي توضيح سرنوشت رامکنندهي شير / برندان متيوس / ترجمه: سينا عبدالرحيمي  2. واژگوني/ ناتاشا اميري  3. اقامت دائمي / مصطفي انصافي  4. سحر و گنجشکهاي باغ / صدرا پاريزي 5. يک روز از يک رودخانه / معصومه برنجکار  6. سرگل / مهرداد فروتن  7. حجم مرگ / زهرا نيچين

نگاهي به رمان کافورخانه نوشته زهرا ميمندي پاريزي / حامد حسيني پناه کرماني

 • معرفي کتاب

معرفي برخي از  آثار  داستاني چاپ شده در نيمه اول سال 1395 / ميلاد ظريف

برای خرید از فیدیبو کلیک کنید...
برای خرید نسخه چاپی کلیک کنید...
 • مقالهاي تحليلي و مفصل از محمد بهرامي به عنوان «از پرسه در تهران تا سکونت در طويلههاي شمسآباد» در اين مقاله محمد بهرامي با نگاهي تحليلي پرفروشهاي نشر چشمه را بررسي ميکند. در ادامه اين پرونده هم اين گفتگو در خصوص نشر چشمه به چاپ رسيده است:  گفت وگو با بهرنگ کياييان مدير دفتر انتشارات «نشرچشمه» 
 • سئوالاتي در مورد حواشي و متن نشر چشمه با مهدي يزداني خرم سرويراستار نشر چشمه 
 • گفت وگو با يوسف انصاري

بخشهاي ديگر اين شماره شماره نيز به اين ترتيب است: 

 • شعر  

مسعود احمدي / مزدک پنجهاي/ شاهين شيرزادي/ ميناميرصادقي /  احسام سلطاني

آن سکستون / ترجمه مينا ميرصادقي

عصر متوسطها و زيرمتوسطها و شعر امروز ما /گفتگو با مسعود احمدي

 • داستان

1. آخرين تلاش من براي توضيح سرنوشت رامکنندهي شير / برندان متيوس / ترجمه: سينا عبدالرحيمي  2. واژگوني/ ناتاشا اميري  3. اقامت دائمي / مصطفي انصافي  4. سحر و گنجشکهاي باغ / صدرا پاريزي 5. يک روز از يک رودخانه / معصومه برنجکار  6. سرگل / مهرداد فروتن  7. حجم مرگ / زهرا نيچين

نگاهي به رمان کافورخانه نوشته زهرا ميمندي پاريزي / حامد حسيني پناه کرماني

 • معرفي کتاب

معرفي برخي از  آثار  داستاني چاپ شده در نيمه اول سال 1395 / ميلاد ظريف