فصلنامه ادبی داستانی خوانش

فصلنامه ادبی - داستانی خوانش شماره 5

فصلنامه ادبی - داستانی خوانش
یادداشت سردبیر

وقتي سناريوي هميشگي طبيعت دوباره در تمام‌ترين زوايايش ظهور مي‌كند، در اين آغاز متناوب آيا هواي تازه‌اي را تجربه خواهيم كرد؟ خوانش اميد دارد تا شايد بتواند در شماره‌هاي آتي هواي تازه‌اي از ادبيات را تجربه كند.

در پاسخ به تلفن‌ها و نامه‌هاي دوستان فرهيخته‌ام كه گاه و بي‌گاه مرا مورد لطف قرار داده و نكاتي را گوش‌زد مي‌كنند بايد متذكر شوم چاپ مطالب درج شده در خوانش به اين معنا نيست كه بضاعت ادبيات ما اين است كه پيش‌رو داريد،‌ ادبيات امروز ما بدليل خانه‌نشين شدن ( ) و غياب متن‌هاي خوب و درخور و يا دسترسي به منبع اطلاعات و يا مشكلاتي از جمله فضاهاي اقتصادي موجود بر خوانش و چينش اشخاص در ادبيات به سمت‌وسويي كشيده شده است كه گاها ناگزير از بسنده كردن به همين فضاي موجود مي‌باشيم (كه البته مشكل قابل تامل نشرياتی از اين طيف نيز هست)

مخاطبين مدق خوانش خود نيز مي‌دانند كه خوانش در هر شماره جهش داشته و كم كم ساختار هستي‌مند خود را پيدا خواهد كرد.

خوانش قرار نيست مامن پرتاب يا پرتگاه شخص يا اشخاصي باشد، نام‌ها و چهره‌هاي جاافتاده كه سال‌هاست ادبيات ما را در سيطره دارند و ندادن مجال به بااستعدادترهاي گمنام خود يكي از معضل‌هاي كنوني ادبيات است.

برای خرید نسخه چاپی کلیک کنید...

سخن مدیرمسئول

 

 • نقاش جمعه‌ها رفت / محمد قائمی 

 

اندیشه‌خوانی

 • ایمان به روایت کی‌یرکگور / سیاوش جمادی
 • نشانه‌شناسی پساساخت‌گرا / امیرعلی نجومیان
 • نظریه‌ی پسااستعماری؛ بوطیقای ناخانگی / حسین نمکین

 

داستان‌خوانی

نقد داستان

 

 • خواب‌گونگی مرگ / فتح ا... بی‌نیاز

 

گفتگو

 • تخیل، واقعیت نویسنده است
 • گفتگو با حسین آتش‌پرور / حسین فاضلی
 • جراحی کلمات
 • گفتگو با ابوتراب خسروی / رضا عامری ـ احمد اکبرپور

 

مقال‌خوانی

 

شعرخوانی

 • سعید آرمات
 • اکبر اکسیر
 • منصور اوجی
 • منصور برمکی
 • پرویز خائفی
 • علی باباچاهی
 • علیرضا پنجه‌ای
 • رویا تفتی
 • علی مومنی
 • سیروس رادمنش
 • مهدی صمدانی
 • هرمز علی‌پور
 • رضا غنی‌راینی
 • محمدحسین مدل
 • محمدحسن مرتجا
 • داریوش مهبودی
 • م.موید
 •  
 • علی الفتی
 • محمد جهانشاهی
 • رضا حیرانی
 • لیلا خادم‌زاده
 • نسیم خسروی‌مقدم
 • محمد قائمی
 • داریوش معمار
 • علی میرکازهی

 

برگردان‌خوانی

 • داستان‌های پسامدرن / برایان ریچاردسون / محمد اکسیر
 • شناخت اریش فرید / علی عبدالهی
 • نژاد و پسااستعمار / آپولو آموکو / ناهید فخرشفایی

 

کودک

 • عباس یمینی شریف؛ معلم یا هنرمند / زری نعیمی
 • عروسک سخنگو / احمد اکبرپور

 

کتاب خوانی