فصلنامه ادبی داستانی خوانش

فصلنامه ادبی - داستانی خوانش شماره 6

فصلنامه ادبی - داستانی خوانش
یادداشت سردبیر

به جای سخن سردبیر

در این شماره  با مطالبی درباره مرحوم سعید موحدی صاحب کتاب "شوقات" و محقق ادبیات عامه، به قلم رضا زنگی آبادی و تحت عنوان "سعید موحدی، روایتی ناتمام" آغاز شده است.

"غیبت آگورا و مدرنیته معیوب" از عبدالله کیخسروی در بخش اندیشه خوانی آمده است. در بخشی از این مقاله آمده است: در مدرنیته معیوب ظاهرا هستی دارای غنا و فراوانی است اما فقر ارتباطی بیداد می کند. مدرنیته معیوب تک صداست. در اینجا پیش از اینکه دهان برای گفتن وجود داشته باشد گوش برای شنیدن یافت می شود. در مدرنیته معیوب، جریان اطلاعات یکسویه است و آدم ها آدم وارند.
در بخش داستان خوانی مجله، چهار داستان "بوق آزاد" از پرستو آزادی ابد، "هاروت و ماروت" از ناتاشا امیری، "مهم نیست عزیزم" از مهرک زیادلو و "باخت" از شیرین فوتوگرافی به چاپ رسیده است.

"رودخانه تمبی" نقد مجموعه داستان "هتل مارکوپولو" (خسرو دوامی)، "انکار حضور دیگران" تاملی در رمان "کیفر آتش" (الیاس کانتی) و "ناگهان امشب" نگاهی به داستان کوتاه "در مهتاب پس از باران" نوشته محمدرحیم اخوت از مطالب بخش نقد داستان هستند.

"ابرمتن"، "دیدن ناجدی آن چیزها"، "ابرمتن هزارتوی هزاره سوم"، "غیاب قلم" و "متن حاشیه ای یا حاشیه متن" در بخش مقاله خوانی و اشعاری از حمید احمدی، رزا جمالی، رضا شنطیا، حسین ایمانیان، مزدک پنجه ای، زینب حسن پور و... هم در بخش شعرخوانی گرد آمده است.

نقد شعر، برگردان خوانی، کودک و کتابخوانی از دیگر بخش های شماره جدید فصلنامه "خوانش" هستند.

برای خرید نسخه چاپی کلیک کنید...

سعید موحدی روایتی ناتمام - رضا زنگی آبادی، محسن فرجی، احمد واحدی

 

اندیشه‌خوانی

 • غیبت آگورا و مدرنیته معیوب / عبدا... کیخسروی

 

داستان‌خوانی

 • بوق آزاد / پرستو آزادی ابد
 •  هاروت و ماروت / ناتاشا امیری
 • مهم نیست عزیزم / مهرک زیادلو
 • باخت / شیرین فوتوگرافی

 

نقد داستان 

 • رودخانه‌ی تمبی / بهمن بازرگانی
 • انکار حضور دیگری / سیاوش جمادی
 • ناگهان امشب / عباس عبدی

 

مقال‌خوانی

 • ابرمتن
 • دیدن ناجدی آن چیزها / مرتضا پورحاجی
 • ابرمتن هزارتوی هزاره‌ی سوم / فرهاد حیدری گوران
 • غیاب قلم (به سوی بازنویسی بازنویسی بوف کور) / خلیل درمنکی
 • متن حاشیه‌ای یا حاشیه متن / رضا عامری

 

شعرخوانی

 • حمید احمدی
 • منصور بنی مجیدی
 • رزا جمالی
 • شهین خسروی نژاد
 • رضا شنطیا
 • فهیمه غنی نژاد
 • محمود فلکی
 • محمدیاسر موساپور
 • حسین ایمانیان
 • مزدک پنجه‌ای
 • روجا چمنکار
 • محمد ذوالفقاری
 • زینب حسن‌پور
 • محمد زندی
 • فرهاد کریمی
 • ح.هاتف

 

نقد شعر 

 • منصور منم منم منم منصور / شاپور جورکش
 • مقدمه‌ای بر شعر مونث / بهزاد خواجات
 • از ورای آبی بنفش / داریوش معمار

 

برگردان‌خوانی 

 • قدرت مارکز / جان لی اندرسون / محمد اکسیر

 

کودک 

 • کودکان نویسنده / احمد اکبرپور
 • علیرضا عبدالملکی
 • شقایق موذن زاده
 • ترمه الهامی
 • امیرعلی ضیاابراهیمی
 • مارال عباسی نیک
 • فرشته حسن
 •  

کتاب خوانی