فصلنامه ادبی داستانی خوانش

تماس با خوانش

آدرس پست الکترونیک: 

info@khamesh.ir

khanesh_kerman@yahoo.com

khanesh.letter@gmail.com


آدرس پستی:
کرمان - صندوق پستی 633-76135

 

برای دریافت آخرین شماره فصلنامه خوانش کلیک کنید
 

 

نمایندگی‌های فروش:

در کرمان: 

  • ماهان کتاب -  بلوار پرستار

  • کتاب‌ فروشی طاقچه - میدان کوثر

  • کتاب‌ فروشی هومان -  خیابان ولفجر

  • شهر کتاب - خیابان شریعتی