فصلنامه ادبی داستانی خوانش

شماره 3 و 4 فصلنامه «‌خوانش» منتشر شد

شماره 3 و 4 فصلنامه «‌خوانش» منتشر شد
1385/10/04

به گزارش خبرگزاري فارس، اين شماره از دوازده بخش تشكيل شده است: مرگ به روايت دوربين، انديشه خواني، داستان خواني، نقد داستان، داستان خارجي، مقال خواني، شعر خواني، نقد شعر، ترجمه روايايي به زبان فرانسه، برگردان خواني، كودك و معرفي كتاب. هشت دقيقه بالن سواري با عمران صلاحي/ حسين شريفي، نشانه‌شناسي هنر و روش نشانه‌شناسي فرهنگ/ پتر توروپ، نوشتار ايراني/ رضا زنگي آباد، شب به خير سلطان/ فتح‌الله بي‌نياز، جمع خواني در برزخ/ شاپور جوركش، پازل رضا براهني چگونه ساخته مي‌شود؟/ مازيار نيستاني و اشعاري از مسعود احمدي، موسي بندري، بهزاد خواجات و ... بعضي از مطالب اين شماره را تشكيل مي‌دهند. مقاله « ادبيات با واسطه» نوشته «علي‌اصغر سيدآبادي» كه در اين شماره به چاپ رسيده،‌ آمده است: «برخي صاحب‌نظران، هيچ تفاوتي ميان ادبيات كودك و ادبيات قايل نيستند و معتقدند ادبيات كودك، گونه‌اي ادبيات است كه براي كودكان ارايه مي‌شود و تنها در زيان و موضوع با بقيه‌ي ادبيات متفاوت است. به اعتقاد آن‌ها قيد كودك تنها نوعي تعيين بخشيدن به ادبيات است. اما برخي ديگر معتقدند اين قيد در معناي ادبيات نيز تغيير ايجاد مي‌كند و ادبيات كودك در واقع نوع تازه و مستقلي است . با اين حال ديدگاه‌هاي ديگري نيز وجود دارد كه از ارايه‌ي يك تعريف پيشيني خودداري كرده و براي ادبيات كودك نوعي خود تعريفي قايل‌اند. ما اگر تلقي ذات باورانه از ادبيات كودكان نداشته باشيم، در تعيين نسبت ميان ادبيات كودك و ادبيات نيز،‌نمي توانيم از شكل ةاي يگانه‌اي سخن به ميان بياوريم. به عبارت ديگر با تلقي غير ذات باورانه هم چنان كه يك نوع، ادبيات كودك نخواهيم داشت، يك نوع ادبيات هم نخواهيم داشت و نمي‌توانيم بين ادبيات و ادبيات كودك هم يك نوع رابطه قايل شويم و بايد شكل‌هاي متفاوتي از رابطه را در نظر بگيريم.

برای مشاهده خبر کلیک کنید.