فصلنامه ادبی داستانی خوانش

جديدترين شماره فصلنامه خوانش بزودي در سراسر کشور - گزارش هفته نامه بیداری

جديدترين شماره فصلنامه خوانش بزودي در سراسر  کشور - گزارش هفته نامه بیداری
1395/11/05

جديدترين شماره فصلنامه خوانش بزودي در سراسر  کشور

 

جديدترين شماره فصلنامه خوانش بزودي در سراسر کشور پخش ميشود. اين شماره فصلنامه ادبي خوانش با تغيير ساختار و در شکل و شمايلي تازه منتشر ميشود. اين فصلنامه از نيمه دوم دهه هشتاد آغاز به کار کرده است. بهناز صالحي مدير مسئول اين فصلنامه ميگويد: «در نيمه دوم دهه هشتاد در فضايي که مناسب کار فرهنگي نبود ما اين فصلنامه را با کمک تحريريهاي که اکثر آنها کرماني بودند در شرايط دشوار منتشر کرديم و خيلي زود توانستيم اين فصلنامه را در فضاي ادبي کشور به عنوان نشريهاي مستقل و جدي مطرح کنيم.»

 شماره جديد خوانش با تغييراتي در ساختار و تحريريه منتشر ميشود. شوراي سردبير خوانش را بهناز صالحي، رضا زنگيآبادي و مهدي بهرامي بر عهده دارند و شمار زيادي از منتقدان، روزنامهنگاران و نويسندگان که در سطح کشور مطرح هستند، با اين فصلنامه همکاري ميکنند. مهدي بهرامي از اعضا شوراي سردبيري اين فصلنامه معتقد است که تعامل و گفتگوي ما با فضاي ادبي کشور است و خودمان را محدود نکردهايم با توجه به شرايط جديدي که با حضور فضاي مجازي داريم ميتوانيم به عنوان صدايي مستقل با ادبيات ايران گفتگو کنيم. شوراي سردبيري خوانش تلاش دارد در هر شماره در قالب پروندهاي مفصل به يکي از موضوعات مهم ادبي کشور بپردازد.

نگاهي به سياهه مطالب اين شماره خوانش تاييدي است بر اين موضوع که خوانش به مسائل مهم و کلان ادبي در سطحي گسترده ميپردازد مسائلي که دغدغهي همه فرهنگ دوستان در سراسر ايران است.

بهناز صالحي ضمن قدرداني از شاعران و نويسندگان فرهيختهاي چون محمدحسن مرتجا، مازيار نيستاني، محمد شريفي و احمد اکبرپور،... که در مقاطع مختلف با اين فصلنامه همکاري کردهاند ميگويد ما تلاش داريم تا با پخش گسترده اين فصلنامه آن را به دست علاقمندان به ادبيات ايران برسانيم. سايت خوانش در حالا حاضر فعال است و علاقمندان ميتوانند با مراجعه به اين سايت شماره جديد خوانش را سفارش بدهند ضمن اينکه خوانش در سطحي گسترده در روزهاي آينده پخش خواهد شد.

رضا زنگيابادي از اعضا شوراي سردبيري خوانش ميگويد: «از آنجايي که خوانش تلاش دارد تا در قالب پرونده به مسائل مهم و چالشبرانگيز ادبي بپردازد؛ شوراي سردبيري خوانش بر آن است تا با جذب و معرفي منتقدان و نويسندگان تازهنفس بر فضاي ادبي ايران تاثير بگذارد.»

مهدي بهرامي هم معتقد است که ارتباط فضاي دانشگاهي و آکادميک ما با فضاي ادبي اگر نگوييم قطع شده بسيار ضعيف است و يکي از اهداف خوانش وارد کردن چهرههاي دانشگاهي به فضاي ادبي معاصر ايران است.

بهناز صالحي در خصوص شماره جديد خوانش ميگويد: «آماده کردن اين شماره کاري سخت و طاقتفرسا بود که با تلاش و پيگيري شوراي سردبيري و دوستان ديگر به سرانجام رسيد و من اميدوارم تاثيرگذار باشد. چرا که خوانش نگاه مستقل و ويژه خودش را به جريانات ادبي  دارد.» 

مطالب اين شماره فصلنامه خوانش با يادداشتي آغاز ميشود و در ادامه پرونده مفصلي در باره نشر چشمه و حواشي آن دارد. که شامل اين مطالب است:

  • مقالهاي تحليلي و مفصل از محمد بهرامي به عنوان «از پرسه در تهران تا سکونت در طويلههاي شمسآباد» در اين مقاله محمد بهرامي با نگاهي تحليلي پرفروشهاي نشر چشمه را بررسي ميکند. در ادامه اين پرونده هم اين گفتگو در خصوص نشر چشمه به چاپ رسيده است:  گفت وگو با بهرنگ کياييان مدير دفتر انتشارات «نشرچشمه» 
  • سئوالاتي در مورد حواشي و متن نشر چشمه با مهدي يزداني خرم سرويراستار نشر چشمه 
  • گفت وگو با يوسف انصاري

بخشهاي ديگر اين شماره شماره نيز به اين ترتيب است: 

  • شعر  

مسعود احمدي / مزدک پنجهاي/ شاهين شيرزادي/ ميناميرصادقي /  احسام سلطاني

آن سکستون / ترجمه مينا ميرصادقي

عصر متوسطها و زيرمتوسطها و شعر امروز ما /گفتگو با مسعود احمدي

  • داستان

1. آخرين تلاش من براي توضيح سرنوشت رامکنندهي شير / برندان متيوس / ترجمه: سينا عبدالرحيمي  2. واژگوني/ ناتاشا اميري  3. اقامت دائمي / مصطفي انصافي  4. سحر و گنجشکهاي باغ / صدرا پاريزي 5. يک روز از يک رودخانه / معصومه برنجکار  6. سرگل / مهرداد فروتن  7. حجم مرگ / زهرا نيچين

نگاهي به رمان کافورخانه نوشته زهرا ميمندي پاريزي / حامد حسيني پناه کرماني

  • معرفي کتاب

معرفي برخي از  آثار  داستاني چاپ شده در نيمه اول سال 1395 / ميلاد ظريف

برای مشاهده خبر کلیک کنید.