فصلنامه ادبی داستانی خوانش

خبرگزاری فارس - فصلنامه ادبي - داستاني «خوانش»‌ منتشر شد

خبرگزاری فارس -  فصلنامه ادبي - داستاني «خوانش»‌ منتشر شد
1385/06/22

به گزارش خبرگزاري فارس، اين فصلنامه از هفت فصل تشكيل شده است: داستاني‌خواني، انديشه‌خواني، شعر‌خواني و نقد شعر، مقال‌خواني، برگردان خواني، ادبيات كودك و معرفي كتاب. فتح‌اله بي‌نياز، يوسف‌عليخاني، محسن‌بني‌فاطمه، مظاهر شهامت، محمدضميران، محمدصنعتي، داريوش مهبودي، محمدحسن مرتجا، علي‌بابا چاهي، كيومرث‌منشي‌زاده، مجتبي‌پورمحسن، و احمد اكبرپور از نويسندگان اين شماره هستند. مدير مسئول در سخن خود در ابتداي اين نشريه نوشته است: «مجله خوانش سعي دارد براي رسيدن به الگوي آرماني‌ خويش تلاش كند تا در بستر ركود امروز راهي باشد براي ادبيات صرف ادبيات، دور از هر گونه تعاملات دوستانه. «خوانش» تلاش مي‌كند از هر گونه روابط خاص شاعرنمايانه كه به عرصه نوشتار مطبوعات گراييده و نفس نفس مطبوعات امروز را آلوده كرده به دور باشد.» شماره اول و دوم «خوانش» با 90 صفحه منتشر شده و بر پيشخوان روزنامه‌فروشي‌ها نشسته است.

برای مشاهده خبر کلیک کنید.