فصلنامه ادبی داستانی خوانش

شعری از مراد فرهاد پور

شعری از مراد فرهاد پور
نویسنده: مراد فرهاد پور

سؤرئال

چشمان تو پر از حشرات سرخ کوچک است.

از آسمان فلسفه می بارد.

بیایید همهٌ خروس ها را گردن بزنیم

و درست مثل شیطان

همه ی نام ها را پس پسکی بنویسیم:

دارم یا ندارم.

نه مسئله این نیست.

ما زیرواقع گرایان ایم

و شعر هایمان درست مثل چشمان تو

پر از حشرات سرخ کوچک است.

 

 

خاک

چون خاک آرام نشین

بر همه‌ی کتاب هایم

همه‌ی فکر ها، همه‌ی کارها و کاغذها.

 

چون خاک آرام نشین

بر سطح صاف همه‌ی شعرهایم

همه‌ی خیال‌ها،همه‌ی روزها و آرزوها.

 

چون خاک آرام نشین

بر لبه‌ی مضرس عشق

بر پیشانی خمیده‌ی اندوه

و بر تمامی تن من

که عاقبت ازآن توست.

مربوط به ماهنامه شماره 8